Cập nhật trường hợp SBF: Ngày xét xử có thể được lên lịch vào ngày 6 tháng 10

Theo hồ sơ vụ án SBF do Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình, việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 3/10 và mất một ngày do cần bố trí nhân chứng ở ngoài thành phố. được sử dụng làm ngày xét xử. Hiện tại, cơ quan tư pháp đang sắp xếp việc đi lại cho nhiều nhân chứng ở ngoài thành phố và muốn đảm bảo rằng có đủ nhân chứng có mặt trong tuần đầu tiên của phiên tòa, đồng thời đảm bảo rằng các nhân chứng gặp bất tiện không cần thiết khi phải ở lại New York thêm năm ngày nữa. Vì vậy, cơ quan tư pháp đề nghị tổ chức thêm ngày xét xử vào ngày 6/10/2023 để tận dụng hiệu quả thời gian của bồi thẩm đoàn và phù hợp với lịch làm việc của các nhân chứng. Tuy nhiên, có thông tin người bào chữa trong vụ án này đã phản đối yêu cầu này.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights