Coinbase CLO: Gary Gensler đã nói với Quốc hội Hoa Kỳ rằng luật chứng khoán áp dụng cho tài sản tiền điện tử liên quan đến hợp đồng đầu tư

Theo Giám đốc điều hành Coinbase paulgrewal.eth, ông đã đăng trên hoặc bán, luật chứng khoán được áp dụng. Ngoài ra, Gary Gensler đã nói với Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 5 năm 2021 rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ không có khung pháp lý cho các sàn giao dịch giao dịch tài sản tiền điện tử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr