Upbit NFT Sẽ Tiến Hành Bảo Trì Máy Chủ Vào Ngày 29 Tháng 5, Dự Kiến Mất Khoảng 2 Giờ

Upbit NFT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào ngày 29 tháng 5 để tối ưu hóa các dịch vụ. Việc bảo trì dự kiến ​​sẽ mất khoảng 2 giờ và sẽ diễn ra từ 05:30 sáng theo giờ Polygon đến 07:30 sáng theo giờ Hàn Quốc (tương đương từ 22:30 ngày 28 tháng 5 đến 00:30 ngày 29 tháng 5 theo giờ Việt Nam).

Trong thời gian bảo trì, các dịch vụ Upbit NFT sau đây sẽ không khả dụng:

  • Nạp và rút tiền NFT
  • Giao dịch NFT
  • Tạo và hủy bỏ NFT
  • Cập nhật thông tin NFT

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr