Axie Infinity mở bản thử nghiệm Pre-Beta phiên bản Homeland, thay đổi cơ cấu phần thưởng

Theo tin tức ngày 6 tháng 9, AxieInfinity đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã bắt đầu thử nghiệm Pre-Beta phiên bản Homeland. Phiên bản này sẽ chạy vô thời hạn và sẽ thực hiện các cập nhật lớn về cơ cấu phần thưởng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights