Xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 5 là 76,6%

Theo CME “Fed Watch”: xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 5 là 23,4% và xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là 76,6%; xác suất duy trì lãi suất ở mức mức hiện tại tính đến tháng 6 là 20,5%, xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là 70,2% và xác suất tăng lãi suất tích lũy 50 điểm cơ bản là 9,3%.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr