V God: Để phát triển bền vững lâu dài, Ethereum cần trải qua 3 bước chuyển đổi

Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã chỉ ra trong bài đăng trên blog mới nhất của mình rằng Ethereum cần trải qua ba thay đổi công nghệ lớn để phát triển bền vững lâu dài, đó là mở rộng Lớp 2, bảo mật ví và quyền riêng tư. Ông nói, không chỉ chức năng của giao thức cần được cải thiện. Trong một số trường hợp, cách chúng ta tương tác với Ethereum sẽ cần thay đổi về cơ bản, đòi hỏi những thay đổi sâu sắc đối với ứng dụng và ví. Vì có nhiều giải pháp mở rộng khác nhau trên Ethereum, hiện tại rất khó để người dùng chỉ có một địa chỉ, vì vậy cần phải xây dựng một giải pháp chuỗi chéo cho chuỗi khối lớp 2. Và điều này phải xảy ra cùng lúc với ví hợp đồng thông minh và quyền riêng tư được phát triển hơn nữa.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr