Blur sẽ ra mắt tính năng lọc địa chỉ gian lận mùa 2 trong vài tuần tới

Nền tảng NFT Blur đã tweet rằng một số hoạt động gian lận có thể dễ dàng bị phát hiện trên chuỗi. Tất cả những người gian lận sẽ bị loại bỏ từ mùa 2 trở đi. Hầu hết các phân tích giám sát trên chuỗi sẽ được thực hiện vào cuối mùa 2, nhưng quá trình lọc địa chỉ ví sẽ bắt đầu trong vài tuần tới để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr