Renzo tích hợp với 7 hệ sinh thái và hơn 100 DApp trong 5 tháng qua

Renzo đã đăng trên nền tảng X rằng trong 5 tháng qua, Renzo đã tích hợp với 7 hệ sinh thái, đó là Arbitrum, Blast, Linea, Mode, BNB Chain và Base. Ngoài ra, Renzo tích hợp tổng cộng hơn 100 DAppTVL của nó từng đạt 4 tỷ USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr