Thượng nghị sĩ Texas: Fed đang làm việc để tạo CBDC

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Texas Cruz nói rằng chúng tôi thấy rằng Trung Quốc đang tiến lên và có ý định sử dụng CBDC để phá hủy tất cả giá trị của Bitcoin, phá hủy tính ẩn danh và phá hủy sự phân cấp. Đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình, Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Cục Dự trữ Liên bang nghiên cứu việc thành lập CBDC, điều mà chi nhánh Fed tại New York đang thực hiện. Những người muốn xem CBDC, họ ghét Bitcoin, họ ghét tiền mặt. Lý do họ không thích tiền mặt cũng chính là lý do tôi thích tiền mặt vì nó không bị kiểm soát tập trung bởi sự giám sát liên tục.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr