Hoạt động Lista DAO CAC Mùa 3 Bắt Đầu, Hơn 750.000 Người Dùng Tham Gia

Lista DAO CAC Mùa 3 đã chính thức bắt đầu vào ngày 1 tháng 6. Mùa 3 này sẽ có tổng cộng 6 nhiệm vụ, được thiết kế để thử thách và thu hút các thành viên cộng đồng theo những cách mới. Các nhiệm vụ này sẽ diễn ra trong khoảng từ quý 3 đến quý 4 năm nay và phần thưởng token sẽ được phân phối vào cuối quý 3. Lịch phân bổ token cụ thể sẽ được xác định sau.

Theo dữ liệu từ Binance, giai đoạn thứ hai của Binance Megadrop đã bắt đầu vào ngày 30 tháng 5, với tổng số 100.000.000 LISTA (10% tổng cung tối đa) được phân bổ. Hiện tại đã có hơn 750.000 người dùng tham gia sự kiện Megadrop này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr