SPACE ID có kế hoạch ra mắt đăng ký trước tên .sei vào ngày 23 tháng 8

Nền tảng nhận dạng và tên miền Web3 SPACEID đã thông báo về việc ra mắt đăng ký trước tên .sei. Được lên lịch bắt đầu vào ngày 23 tháng 8 lúc 8 giờ sáng UTC, giai đoạn đăng ký trước được giới hạn ở các địa chỉ trong danh sách trắng. Bất kỳ miền .sei nào cũng phải được đăng ký ít nhất 1 năm. Mở cửa cho mọi người vào ngày 28 tháng 8 lúc 9:00 sáng UTC. Thị trường NFT trên Sei sẽ hỗ trợ giao dịch tên miền .sei, bao gồm cả BlueMove.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights