Hơn 28.000 tên miền ENS được đăng ký mới trong tháng 5, nâng tổng số tên miền lên gần 850.000

Dữ liệu Dune cho thấy số lượng đăng ký mới cho dịch vụ tên miền Ethereum ENS đạt 28.699 trong tháng 5. Ngoài ra, tổng số tên miền đang hoạt động hiện đạt 2.068.776, số lượng địa chỉ người dùng độc lập tham gia ENS đạt 886.709 và số lượng bộ tên miền(Names set) đạt 849.987.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr