US Bitcoin Corp liên kết để chạy 150.000 máy khai thác Bitcoin

Theo báo cáo của CoinDesk, các công ty khai thác của Hoa Kỳ và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính hiệu năng cao USBitcoinCorp (USBTC) đã ký thỏa thuận nhiều năm với một số công ty, bao gồm Marathon Digital Holdings, để lưu trữ 150.000 máy khai thác Bitcoin. ForesightNews đã báo cáo trước đó rằng vào tháng 2 năm nay, công ty khai thác Bitcoin Hut8MiningCorp. đã thông báo rằng họ và ban giám đốc của công ty khai thác Hoa Kỳ và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính hiệu năng cao USBitcoinCorp (USBTC) đã công bố thỏa thuận phê duyệt thỏa thuận kết hợp kinh doanh cuối cùng. công ty nhận sáp nhập là Hut8 Corp. Hut8Corp sẽ là một thực thể được đăng ký tại Hoa Kỳ và sẽ hoạt động thông qua cơ sở hạ tầng tự làm bẩn và đồng địa điểm, đạt tổng công suất khoảng 825MW trên tất cả sáu địa điểm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr