Santiment tích hợp với zkSync

Nền tảng thông minh trên chuỗi Santiment đã công bố tích hợp với zkSync. Người dùng có thể xem xét việc chạy các nút cá nhân cho mạng thử nghiệm và trở thành một trong 108 chủ sở hữu nút sớm, những người sẽ nhận được các lợi ích bổ sung từ Sanr.Network. ZKStack triển khai bằng chứng không kiến ​​thức để tạo ra một siêu chuỗi linh hoạt, có thể mở rộng và độc lập. Nó sẽ ra mắt chuỗi khối L2 được cập nhật để hỗ trợ nền tảng và hứa hẹn tăng tính thanh khoản bằng cách giao tiếp với các chuỗi khác do ZKStack cung cấp. Điều này sẽ bao gồm tăng tốc độ, tăng hiệu quả, và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights