CEO JPMorgan: Cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ gần đây phần lớn đã qua

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cho biết sau khi nghị quyết mua lại FirstRepublicBank được thông qua, cuộc khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của ba ngân hàng khu vực lớn của Hoa Kỳ trong những tuần gần đây về cơ bản đã kết thúc. Anh ấy nói rằng điều đó sẽ giải quyết được hầu hết mọi thứ và phần này của cuộc khủng hoảng đã kết thúc. 

JPMorgan có trụ sở tại New York đã công bố trước đó vào thứ Hai rằng họ đã mua lại gần như toàn bộ tài sản của FirstRepublicBank từ Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), cũng như đảm nhận các khoản tiền gửi và một số khoản nợ khác. 

Jamie Dimon cho biết trong một tuyên bố, “Chính phủ của chúng tôi đã mời chúng tôi và những người khác tiến lên, điều mà chúng tôi đã làm, và việc mua lại này là tốt cho toàn bộ công ty của chúng tôi, tốt cho các cổ đông của chúng tôi, giúp thúc đẩy chiến lược làm giàu của chúng tôi và là một bước tiến lớn. tài sản cho chúng tôi. Phần bổ sung cho các nhượng quyền thương mại hiện có.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr