Tether phản hồi tranh cãi về việc hủy kích hoạt tài khoản: Tăng cường kiểm tra tuân thủ

Tether, công ty chịu trách nhiệm phát hành stablecoin USDT, cuối cùng đã giải quyết một số lo ngại nhất định liên quan đến các tùy chọn hoạt động của nó. Theo thông tin được tiết lộ trong các tài liệu do Tổng chưởng lý New York (NYAG) công bố, nhà phát hành stablecoin được cho là đã hủy kích hoạt khoảng 29 tài khoản thuộc về những người chơi tiền điện tử nổi tiếng vào năm 2021. Hầu hết những người trong danh sách dường như đã bị chấm dứt tài khoản vì nhiều lý do. Mặc dù lý do cụ thể cho việc chấm dứt tài khoản không được tiết lộ rõ ​​ràng, Tether đã trả lời rằng họ sẽ không bình luận về các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, họ đã làm rõ rằng tất cả các cá nhân đã vượt qua thành công các cuộc kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt trong quá trình giới thiệu và giám sát liên tục, như được nêu trong chính sách tuân thủ của Tether.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr