Ethereum quay trở lại trên 3.100 ĐÔ LA

Ethereum đã phục hồi lên trên 3.100 USD và hiện được niêm yết ở mức 3.105 USD. Mức giảm trong 24 giờ đã thu hẹp xuống còn 0,09%

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr