Grayscale: Việc bổ nhiệm CEO mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8

Grayscale công bố về Giám đốc tài chính Edward McGee lãnh đạo công ty với tư cách là Giám đốc điều hành, khi Peter Mintzberg tham gia hội đồng quản trị.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr