Đề xuất rút ngắn thời gian mở khóa staking ACA của Acala: Tăng cường thanh khoản và khuyến khích sự tham gia

Đội ngũ Acala đã đề xuất rút ngắn thời gian mở khóa staking ACA từ 28 ngày hiện tại xuống còn 14 ngày. Mục tiêu của đề xuất này là nhằm nâng cao tính thanh khoản và linh hoạt cho những người tham gia staking, đồng thời duy trì sự ổn định của cơ chế staking.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr