Coinbase hợp tác với dịch vụ thanh toán Primer để cho phép người bán sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán tiêu chuẩn

Coinbase Commerce, một nền tảng thương mại thuộc sở hữu của Coinbase, đã hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Primer, cho phép các thương gia sử dụng Primer để thêm thanh toán tiền điện tử vào các trang thanh toán của họ như một phương thức thanh toán tiêu chuẩn. Có thông tin cho rằng Primer là một nền tảng thanh toán tự động không cần mã, trước đây đã hợp tác với công ty thanh toán cơ sở hạ tầng Bitcoin OpenNode để cho phép các thương gia thực hiện phương thức thanh toán Bitcoin trên toàn thế giới chỉ bằng một cú click chuột.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr