Ngân hàng Nhật Bản cung cấp cho khách hàng phần thưởng bằng XRP hoặc BTC

Ngân hàng nổi tiếng của Nhật Bản Shinsei Bank sẽ bắt đầu cung cấp cho khách hàng phần thưởng bằng XRP hoặc BTC như một phần của chiến dịch mới đang chạy từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr