ARKM đã kích hoạt cơ chế giới hạn giá trong Binance

ARKM đã bắt đầu giao dịch trên Binance và cơ chế giới hạn tăng giá đã được kích hoạt, với mức giá hiện tại là 0,5 đô la. Trước đây, Binance đã thông báo rằng do sự biến động của mã thông báo Launchpad khi mở, để bảo vệ người dùng, Binance sẽ thử nghiệm cơ chế giới hạn giá trong vòng năm phút sau khi mở. Trong giai đoạn này, giới hạn tăng giá trên được đặt ở mức gấp mười lần giá chào bán công khai (lấy ARKM làm ví dụ, giới hạn tăng trên sẽ được đặt ở mức mười lần là 0,05 đô la Mỹ, tức là 0,5 đô la Mỹ).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr