Bitcoin do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ đã thay đổi

Theo dữ liệu trên chuỗi, lượng bitcoin do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ đã được chuyển đi. Rất có thể đây là động thái bán theo kế hoạch của họ mà chúng tôi đã đưa tin cách đây ít ngày.

Số lượng bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ từ việc tịch thu của các tổ chức vi phạm là trên 51.000. Kế hoạch mà họ công bố là sẽ chia bán ra làm 5 đợt và đợt đầu họ đã bán hồi tháng 3. Lần này có thể là lần bán thứ 2 của nước này.

Sau biến động về lượng nắm giữ bitcoin của Hoa Kỳ, giá đồng này đã đột ngột giảm nhanh và có lúc xuống dưới 27.000 đô la.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr