Hội đồng điều hành ECB: Việc tăng lãi suất của ECB sẽ tiếp tục vào năm tới

Martins Kazaks thành viên của Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu, cho biết lãi suất nên được tăng thêm vào năm tới. “Với xu hướng hiện tại, tôi không nghĩ rằng cần phải tạm dừng sau đó”, Kazaks nói trong một cuộc phỏng vấn. “Tốc độ có thể chậm lại một chút, và tôi muốn nói rằng chúng tôi đang bắt đầu sử dụng một loạt các các công cụ để đối phó với đường cong lợi suất. “Ông ủng hộ việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tháng này và 50 hoặc 75 điểm cơ bản khác tại cuộc họp cuối cùng vào năm 2022 vào tháng 12, tùy thuộc vào dữ liệu và triển vọng giá cả.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr