CEO Coinbase giải thích cách thúc đẩy hiệu quả công ty

Co-founder và CEO của Coinbase Brian Armstrong đã viết một bài blog chia sẻ cách ông thúc đẩy hiệu quả công ty.

Mọi người xem Tại đây.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr