Chủ tịch Fed Powell: Cam kết mục tiêu lạm phát 2%

Golden Finance đưa tin, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell nói rằng ổn định giá cả là nền tảng của một nền kinh tế vững mạnh và duy trì ổn định giá cả là trách nhiệm của ngân hàng trung ương, lạm phát hiện tại ở Hoa Kỳ cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2%; Fed cam kết chắc chắn đạt được mục tiêu lạm phát 2%, nếu đạt được mục tiêu đó sẽ gây ra tổn thất kéo dài cho nền kinh tế.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr