CZ: Dòng chảy ròng của tài sản Binance trong 24 giờ qua là khoảng 392 triệu đô la Mỹ

Vào ngày 10 tháng 6, người sáng lập Binance, CZ, đã đăng trên các nền tảng xã hội rằng dòng tài sản ròng của nền tảng Binance trong 24 giờ qua là khoảng 392 triệu đô la Mỹ. Địa chỉ ví nền tảng của chúng tôi là công khai. Một số phân tích của bên thứ ba tính dòng tiền ra khi thay đổi trong thước đo AUM (tài sản được quản lý) tính bằng đô la, cũng bao gồm dòng tiền ra do giá tiền điện tử thấp hơn (giảm tài sản được quản lý). Chúng là hai khái niệm khác nhau. Một số thậm chí chỉ đo lường dòng tiền ra, không phải dòng tiền vào. Trong những ngày biến động giá dữ dội như hiện nay, nhiều nhà kinh doanh chênh lệch giá di chuyển một lượng tiền lớn giữa các nền tảng giao dịch, thường lớn hơn bình thường vài lần. Để tham khảo, Binance đã xử lý dòng tiền ròng trị giá 7 tỷ đô la chỉ trong một ngày vào tháng 11 năm ngoái.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr