Elon Musk cáo buộc báo cáo của Twitter không đúng sự thật

Trong quá trình trao đổi để tiến hành thương vụ mua Twitter với giá 44 tỷ đô la, đội ngũ của Elon Musk nhận thấy số liệu Twitter cung cấp không đúng sự thật. Theo đó số lượng tài khoản rác và các sự kiện không được xác thật chiếm rất nhiều, làm người dùng khó phân biệt được và ảnh hưởng đến chất lượng của mạng xã hội này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr