Cộng đồng Radiant Capital đang bỏ phiếu cho chiến lược phân phối airdrop LayerZero

Giao thức cho vay đa chuỗi Radiant Capital đã tweet rằng Đề án RFP-37 của họ ra mắt , nhằm xác định chiến lược phân phối airdrop LayerZero cho cộng đồng Radiant Capital và những người đóng góp. Cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài 48 giờ và cộng đồng được khuyến khích tham gia kịp thời để đảm bảo đạt được số đại biểu. Ngoài ra, ngoài airdrop trực tiếp từ LayerZero, Stargate có thể phân bổ 18% airdrop LayerZero cho các đối tác như Radiant. Chiến lược phân bổ của Radiant bao gồm 10% cho phát triển đội ngũ và 90% cho cộng đồng và dLP.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr