Skybridge Capital đưa ra ước tính giá trị thực của BTC và ETH

Người sáng lập Skybridge Capital cho biết giá trị thị trường hợp lý của BTC là khoảng 40.000$  dựa trên việc áp dụng, kích thước ví, các trường hợp sử dụng và tốc độ tăng trưởng của ví. Công ty quản lý tài sản cũng ước tính giá trị thị trường hợp lý của ETH vào khoảng 2.800$. Người sáng lập và đối tác quản lý tại công ty quản lý tài sản toàn cầu Skybridge Capital Anthony Scaramucci đưa ra ước tính giá trị thực của BTC và ETH

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr