ECB hoàn thiện nguyên mẫu đồng euro kỹ thuật số, sẽ quyết định vào cuối năm nay có phát triển ở định dạng mới hay không

Jinse Finance báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã hoàn thiện nguyên mẫu của đồng euro kỹ thuật số và đang chuẩn bị đưa ra quyết định vào cuối năm nay về việc có nên phát triển đấu thầu hợp pháp của EU theo hình thức mới hay không. Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC) tiềm năng của họ được thiết kế để thúc đẩy sự đổi mới, nhưng có vẻ hoài nghi hơn về việc sử dụng công nghệ sổ cái phân tán kiểu Web3 và hợp đồng thông minh.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr