Tổng giá trị của các vị trí bị khóa Defi trên toàn bộ mạng là hơn 42 tỷ đô la Mỹ, 58% trong số đó có liên quan đến Ethereum

Tổng giá trị bị khóa trong DeFi ngày nay vẫn ở trên mốc 42 tỷ đô la, trong đó 24,87 tỷ đô la có liên quan đến giao thức DeFi dựa trên Ethereum. Điều này có nghĩa là so với 195 mạng blockchain hỗ trợ Defi được ghi nhận, TVL của Ethereum chiếm ưu thế hơn 58%. Trong số tất cả các thỏa thuận, nền tảng đặt cược thanh khoản của Lido nắm giữ nhiều tài sản nhất ở mức 12,69 tỷ đô la, trong khi chín trong số mười thỏa thuận DeFi hàng đầu bị lỗ trong tháng trước, trong khi của Lido tăng 6,75%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr