TimeShuffle có mặt trên Avalaunch

Avalaunch vui mừng thông báo về sự hợp tác mới nhất với TimeShuffle. Theo đó, dự án sẽ dành cho XAVA Gold Staker của Avalaunch một vòng đặc biệt trước khi mở bán rộng rãi ra công chúng. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr