Galxe tích hợp Boba Network và bắt đầu hoạt động tương tác cộng đồng trong 12 tuần

Galxe, nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng Web3, đã công bố tích hợp BobaNetwork, giải pháp mở rộng layer 2 và bắt đầu sự kiện kéo dài 12 tuần. Người dùng có thể nhận thêm phần thưởng bằng cách hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ trong hàng đợi nhiệm vụ đặc biệt của Boba, hoặc họ cũng có thể kết nối với BobaNativeBridge Assets được thưởng và sau khi hoàn thành các nhiệm vụ dự án để thu thập một lượng NFT nhất định, người dùng sẽ tham gia nhóm giải thưởng cuối cùng trị giá 200.000 đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr