Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhZachXBT: Kẻ tấn công Galxe có thể là cùng một người với...

ZachXBT: Kẻ tấn công Galxe có thể là cùng một người với kẻ tấn công giao diện Balancer trước đó

Thám tử ZachXBT trên chuỗi đã đăng trên nền tảng X rằng số tiền bị đánh cắp từ mạng dữ liệu thông tin xác thực Web3 Galxe đã được chuyển đến các địa chỉ bắt đầu bằng 0x410. Có vẻ như chính hacker này đã thực hiện cuộc tấn công vào giao diện người dùng Balance gần đây.