Lamborghini khởi động bộ sưu tập NFT “The Epic Road Trip”

Hãng xe nước Ý hợp tác với NFT PRO và INVNT.ATOM cho bộ NFT mang tên "The Epic Road Trip". Mỗi NFT là một hình ảnh động 30 – 40 giây kèm âm thanh, những người đóng góp sẽ được mời tham gia buổi lễ ra mắt vào tháng 3/2023.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr