Dự trữ BTC trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức của năm 2017

Theo báo cáo nghiên cứu của CryptoQuant, dự trữ BTC của các sàn giao dịch mã hóa của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức của năm 2017. Các khu vực như Liên minh Châu Âu và Hồng Kông đã xây dựng các quy định toàn diện cho các nền kinh tế mới nổi và đang gặp khó khăn về vốn, nhân tài và các công ty tài sản kỹ thuật số. Đặc biệt, Hồng Kông đã mở cửa cho các công ty tiền điện tử, nói rằng họ sẽ áp dụng các nguyên tắc “cùng hoạt động, cùng rủi ro, cùng quy định” cho các thực thể tương tự như các công ty tài chính truyền thống. Ngoài ra, khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế gấp bốn lần so với các nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ. 

Sự thống trị về khối lượng giao ngay của Bitcoin ở Hoa Kỳ đã giảm so với mức của năm 2017 và hiện ở mức 21%. Báo cáo cho biết thêm, các sàn giao dịch của Hoa Kỳ ít tiếp xúc với thị trường tương lai vĩnh viễn, vốn giao dịch gấp 11 lần khối lượng giao dịch giao ngay, bởi vì các công ty không được phép cung cấp dịch vụ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr