Ứng dụng Mạng Xã hội Web3 Focus Tree Huy động Thành công 2 Triệu USD Vòng Tài trợ Hạt Giống

Ứng dụng mạng xã hội Web3 Focus Tree đã chính thức thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu USD. Vòng tài trợ do Sfermion dẫn đầu, với sự tham gia của các nhà đầu tư tên tuổi như Volt Capital, Psalion VC, StarkWare, Typhon Ventures, Foresight Ventures và nhiều đối tác khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr