Gamefi EOE Sẽ Ra Mắt Token Quản Trị EST

Gamefi Era Of Explorers (EOE) sẽ ra mắt token quản trị EST. Là một phần quan trọng của hệ sinh thái EOE, EST mang lại nhiều cơ hội và giá trị hơn cho người chơi và nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết về EST:

  • Tên token: EST
  • Loại token: Token quản trị
  • Hệ sinh thái: Gamefi Era Of Explorers (EOE)
  • Chức năng:
    • Quyền quản trị: Người nắm giữ EST có thể tham gia vào việc quản trị dự án EOE, bao gồm việc đề xuất và biểu quyết cho các thay đổi đối với hệ sinh thái.
    • Tham gia chơi game: EST có thể được sử dụng để tham gia vào các trò chơi trong hệ sinh thái EOE và kiếm được phần thưởng.
    • Khả năng DeFi: EST có chức năng Chuỗi, có thể được sử dụng trong các ứng dụng DeFi khác nhau trong hệ sinh thái EOE.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr