Gauntlet công bố khung đánh giá rủi ro thị trường LRT, tập trung vào 4 khía cạnh, bao gồm thanh khoản bên ngoài

Gauntlet đã xuất bản một bài đăng trên blog thảo luận về rủi ro thị trường liên quan đến LRT (reStake Liquidity Token). Bài đăng nêu bật sự gia tăng đáng kể trong TVL (Total Value Locked) của LRT trong năm nay, từ 300 triệu USD vào tháng 1 lên hơn 10 tỷ USD vào tháng 5.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr