Úc đã sử dụng tiền kỹ thuật số eAUD của ngân hàng trung ương cho giao dịch ngoại hối đầu tiên

Golden Finance đã báo cáo rằng nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain Canvas cho biết trong một tuyên bố rằng các nhà quản lý quỹ tiền điện tử DigitalX và TAFCapital đã thực hiện giao dịch ngoại hối đầu tiên của eAUD với stablecoin USDC và Canvas đã báo cáo rằng giao dịch đã được giải quyết ngay lập tức. một loạt các thử nghiệm hiện đang được tiến hành, đánh dấu giao dịch ngoại hối đầu tiên của Úc sử dụng tiền kỹ thuật số eAUD của ngân hàng trung ương và nó đã được sử dụng cho các giao dịch bằng đồng đô la Mỹ stablecoin bằng cách sử dụng lớp thứ hai của chuỗi khối Ethereum.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr