PancakeSwap: Hơn 9 triệu CAKE đã bị tiêu hủy, trị giá khoảng 23 triệu USD

PancakeSwap đã thông báo trên nền tảng X rằng 9.007.896 CAKE đã bị tiêu hủy, trị giá khoảng 23 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr