Shiba Inu (SHIB) tăng hơn 50% trong 24H qua

Giá SHIB tăng mạnh trong 24H trước nhiều thông tin tốt cho rằng trend meme sẽ sớm quay trở lại.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights