Chỉ số Sợ hãi và Tham lam Crypto đạt 76, Tiến vào Vùng Tham lam Cực độ

Theo dữ liệu từ Alternative.me ngày 21 tháng 5, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam Crypto (Fear & Greed Index) hiện ở mức 76, tăng so với 70 của ngày hôm qua, cho thấy thị trường đang ở trong tâm lý cực kỳ tham lam.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr