Holograph (HLG) Sẽ Phân Phối Token Cho Người Tham Gia Bybit ByStarter Trong Whitelist

Theo thông báo từ Holograph (HLG) trên Twitter sau sự kiện TGE, tất cả token phần thưởng HLG chưa được nhận trong vòng đầu tiên sẽ được phân phối theo tỷ lệ cho tất cả người tham gia Bybit ByStarter trong Whitelist.

Lịch trình phân phối:

  • Danh sách trắng: Sẽ được công bố vào cuối tháng 5 theo giờ Bắc Kinh.
  • Phân phối token: Sẽ diễn ra vào lúc 12:59 PM ngày 23 tháng 5 (giờ Bắc Kinh).
  • Số lượng token: Số lượng token HLG cuối cùng sẽ được xác định vào thời điểm phân phối.
  • Cách thức phân phối: Token HLG sẽ được phân bổ trực tiếp vào ví Bybit ByStarter của những người tham gia trong danh sách trắng.
  • Khoá token: Token HLG sẽ có thời gian khoá ngắn sau khi phân phối.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr