Network3 và Morph hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái DePIN

Dự án DePIN Network đã hợp tác với nền tảng cơ sở hạ tầng L2 Morph. Mục tiêu của sự hợp tác này là thúc đẩy kết nối giữa Web3 và Web2, giảm thiểu rào cản gia nhập cho người dùng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của hệ sinh thái DePIN.

Mục tiêu chung của hai bên là nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ Web3 và AI cho các nhà phát triển, đồng thời mở rộng việc áp dụng nó. Network3 đã phát triển AI Layer2 nhằm hỗ trợ các nhà phát triển AI trên toàn cầu thực hiện suy luận, đào tạo hoặc xác minh các mô hình lớn một cách hiệu quả, dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Morph là EVM L2 hoàn toàn không cần cấp phép, cung cấp các giải pháp thân thiện với người dùng cho các nhà phát triển trong hệ sinh thái của nó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr