Ark và 21Shares đã gửi ba đơn đăng ký ETF tương lai bitcoin kể từ thứ Sáu tuần trước

Kể từ thứ Sáu tuần trước, Ark và 21Shares đã gửi ba đơn đăng ký ETF tương lai bitcoin. Một trong các quỹ ETF sẽ đầu tư vào các hợp đồng tương lai bitcoin thanh toán bằng tiền mặt được giao dịch trên Chicago Mercantile Exchange (CME), một sản phẩm được lên kế hoạch có tên Ark21Shares ActiveBitcoin Futures ETF (ARKA), theo hồ sơ ngày 11 tháng 8. Trái phiếu kho bạc, công cụ thị trường tiền tệ và các thỏa thuận mua lại. Một quỹ được đề xuất thứ hai, Ark21Shares ActiveOn-Chain Bitcoin Strategy ETF (ARKC), cũng sẽ đầu tư ít nhất 25% vào các hợp đồng tương lai bitcoin (ARKA), phần còn lại bằng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Cuối cùng, quỹ ETF chiến lược chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số Ark21Shares được đề xuất (ký hiệu giao dịch ARKD) sẽ phân bổ cho các hợp đồng tương lai bitcoin, hoặc ARKA, và cổ phiếu của các công ty trong ngành chuỗi khối, tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính. EmpoweredFunds, một công ty con của nền tảng ETF nhãn trắng AlphaArchitect, được liệt kê là cố vấn đầu tư cho quỹ được đề xuất, với 21Shares và ArkInvest đóng vai trò là cố vấn liên kết.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights