Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi gần 500 tỷ won để hỗ trợ ngành cốt lõi là công nghệ AI

Golden Finance đưa tin, chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư khoảng 500 tỷ won (tương đương 2,695 tỷ RMB) để thúc đẩy trí tuệ nhân tạo nhằm tăng cường hơn nữa các lĩnh vực công nghệ mới nổi, đẩy nhanh quá trình công nghệ mới và tạo ra lợi thế mới trong phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường đầu tư trong dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights