CZ: DeFi có khả năng vượt CeFi trong thị trường tăng giá tiếp theo

CZ cho biết trong đợt phục hồi tiền điện tử tiếp theo, lĩnh vực DeFi có khả năng vượt qua tài chính tập trung (CeFi). DeFi là tương lai và quy mô của chúng bằng khoảng 5-10% CeFi, vốn đã khá lớn. Quy mô của DeFi trong thị trường tăng giá tiếp theo có thể sẽ vượt quá CeFi.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights