Thâm Quyến là ứng dụng toàn quốc đầu tiên của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong lĩnh vực hoạt động trả trước

Vào ngày 26 tháng 6, “Lễ ra mắt xúc tiến ứng dụng thí điểm nhân dân tệ kỹ thuật số trong lĩnh vực kinh doanh trả trước ở Thâm Quyến” đã được khởi động. Đây là lần đầu tiên trên toàn quốc, Thâm Quyến sẽ lần đầu tiên thử áp dụng nhân dân tệ kỹ thuật số trong lĩnh vực kinh doanh trả trước. Người có liên quan phụ trách Chi nhánh trung tâm Thâm Quyến của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giới thiệu rằng việc giới thiệu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong quản lý kinh doanh trả trước thực chất là việc sử dụng hợp đồng thông minh đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để quản lý quỹ trả trước.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr